Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСcopyright
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

Портал на ЕС за свободно достъпни данни — страница относно авторските права

© Европейски съюз, 2012—2020 г.

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията.

Ако не е посочено друго (например в съответната бележка за авторските права), притежаваното от ЕС редакционно съдържание на този уебсайт е лицензирано съгласно международен лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е разрешено, при условие че се цитира източникът и промените са обозначени.

Може да ви се наложи да получите допълнителни права, ако в конкретното съдържание има разпознаваеми физически лица или са включени произведения на трети страни. За всяко използване или възпроизвеждане на съдържание, което не е собственост на ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от притежателите на права. Софтуерни продукти или документи, обхванати от правата върху индустриалната собственост, като патенти, търговски марки, регистриран дизайн, фирмени символи и наименования, са изключени от политиката на Комисията за повторна употреба и съответно вие нямате права за тяхното използване.

Метаданните на портала за свободно достъпни данни са обществено достояние в съответствие с Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication deed.

За всички публикувани ресурси се посочва конкретно лицензът, съгласно който собственикът избира да предостави права за съответния ресурс.

За всички други въпроси, свързани с авторските права, моля, пишете на: op-copyright@publications.europa.eu

____________________________________________________

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни.