Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСКой предоставя данните?
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

КОЙ ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ?

Само институциите, агенциите и органите на ЕС могат да предоставят данни за портала за отворени данни на ЕС, който служи като единна точка за достъп до данни на Съюза.

Добавянето на данните към портала улеснява тяхното намиране и разглеждане.

Порталът има децентрализирана структура — това означава, че данните остават на уебсайта на доставчика на данни, който отговаря за тяхното качество и достъпност.

Метаданни 

Доставчиците на данни изпращат до портала метаданни (информация за данните), описващи наборите от данни, публикувани на уебсайта на тяхната институция, агенция или орган на ЕС.

Те могат да предоставят метаданните ръчно посредством раздела за доставчици на данни или автоматично да изпращат данни във формат RDF.

Метаданните се съхраняват на портала. Те се вписват в каталог по хармонизиран начин и се използват за пренасочване на потребителите към уебсайта на доставчика на данни, където получават достъп до данните.

Метаданните се съхраняват на портала в две бази данни:

  • обикновена разбираема за хората база данни,
  • машинночитаема база данни тип triplestore за улесняване на оперативната съвместимост и повторното използване на данните.

Също така разработваме решение за автоматично събиране (или извличане) на данни от уебсайтове.

За да научите повече, моля, свържете се с нас.