Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСТърсене
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ТЪРСЕНЕТО

Порталът на ЕС за отворени данни представлява каталог с метаданни, които описват колекция от набори от данни, съхранявани на уебсайтовете на доставчиците на данни.

Всеки набор от данни е съставен от метаданни и ресурси.

Метаданните съдържат важна информация за набора от данни, като например отдела, отговарящ за данните, времевия период или условията за ползване.

Ресурсите са колекции от данни в съответния набор от данни.
 
Даден ресурс може да предлага връзка към:

 • файл (например файлове във формат CSV или RDF),
 • приложно-програмен интерфейс (API), като например SPARQL крайна точка,
 • друг онлайн ресурс с данни.

На портала ще намерите различни видове ресурси, като например:

 • документация,
 • интернет страници,
 • приложения,
 • файлове с данни,
 • FTP достъп,
 • онтологии.

На портала за отворени данни на ЕС ще намерите и списък с приложения, които използват повторно отворените данни на ЕС, със своя собствена функция за търсене.

Скоро ще бъде на разположение и каталог с визуализации на данните на ЕС.

 

Разглеждане на наборите от данни и ресурсите

Имате четири възможности: 

 1. Използвайте полето за търсене на която и да е страница с данни. Научете повече за начините за търсене.
 2. Използвайте уеб услугата (REST API), която ви позволява да създавате приложения въз основа на данните на портала. Научете повече за REST API.
 3. Използвайте крайната точка SPARQL, чрез която получавате пряк достъп до базата данни тип triplestore, съдържаща метаданните за наборите от данни във формат RDF. Научете повече за SPARQL.
 4. Разглеждайте набори от данни по издател, теми или по групи.