Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСВизуализации
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

Каталог с инструменти за визуализация

Каталогът съдържа инструменти за визуализация, учебни материали и визуализации за многократно използване, предназначени за лица с различни познания и опит в областта на визуализацията на данни — от начинаещи до експерти.

Общ брой елементи: 13