Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUO portálu
Menu
Přehled Znalostní centrum Projekty Sandbox

Na Portálu veřejně přístupných dat EU získáte přístup ke stále se rozrůstající škále dat, které poskytují instituce a orgány Evropské unie. Tato data můžete využívat pro komerční i nekomerční účely.

Přístup k údajům je zdarma. Uživatelům umožňuje využívat data inovativním způsobem a čerpat z jejich ekonomického potenciálu. Účelem portálu je rovněž zvýšit transparentnost a odpovědnost institucí a orgánů EU.

 

Portál veřejně přístupných dat EU v kostce

Portál veřejně přístupných dat EU

Portál veřejně přístupných dat EU byl zřízen v roce 2012 poté, co Evropská komise vydala rozhodnutí 2011/833/EU o opakovaném použití dokumentů Komise.

Všechny orgány a instituce EU mají zajistit, aby byly jimi vyprodukované údaje v co největší míře k dispozici veřejnosti. To znamená, že tyto údaje je možné dále používat zdarma a bez autorskoprávních omezení.

Veřejně přístupná data a jejich výhody

Má-li veřejnost možnost dále využívat dostupná data, přispívá to:

  • ke stimulaci hospodářského rozvoje v EU,
  • ke zvýšení transparentnosti v rámci institucí EU.

Jedná se například o tato data:

  • zeměpisné, geopolitické a finanční údaje,
  • statistické údaje,
  • výsledky voleb,
  • právní akty,
  • údaje týkající se trestné činnosti, stavu životního prostředí, dopravy a poznatky vědeckého výzkumu.

Všechny tyto údaje jsou nyní volně k dispozici. Mohou se opětovně využívat v databázích, při sestavování zpráv nebo vypracovávání projektů. Evropské orgány a instituce poskytují údaje v řadě elektronických formátů.

Obecně řečeno můžete tato data opětovně využívat zdarma za předpokladu, že uvedete jejich zdroj (viz právní upozornění). Na opětovné použití určité malé části údajů se vztahují zvláštní podmínky - zpravidla se jedná o ochranu práv duševního vlastnictví třetí strany. Více informací o těchto podmínkách najdete na příslušných stránkách.

K čemu portál slouží?

Najdete zde:

Tým podpory portálu veřejně přístupných dat

Portál spravuje malý mezinárodní tým odborníků pracujících v sídle Úřadu pro publikace evropských institucí v Lucemburku. Spolupracujeme s poskytovateli údajů v zájmu jejich standardizace a snadnější dostupnosti. Naším cílem je poskytovat data v co nejvyšší kvalitě.

Proto se snažíme portál neustále optimalizovat.

Bannery verejne prístupných dat EU

250x250

468x60

180x150

728x90