Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUdisclaimer
Menu
Přehled Znalostní centrum Projekty Sandbox

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Úřad pro publikace spravuje tyto internetové stránky s cílem zlepšit přístup veřejnosti k datům orgánů Evropské unie (EU) a dalších institucí EU. Naším cílem je poskytovat aktualizované a přesné informace. Jsme-li upozorněni na chyby, snažíme se je opravit.

Úřad pro publikace však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na konkrétní situaci určité osoby nebo subjektu
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované
  • někdy odkazují na externí internetové stránky, na jejichž obsah nemá Úřad pro publikace žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé informace na našich stránkách však mohly být strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku takových problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Úřad pro publikace vylučuje jakoukoli odpovědnost za problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání těchto stránek nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Úřadu pro publikace v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit jeho odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

Vyloučení odpovědnosti za obsah v souvislosti s brexitem

Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

______________________________________

Na informace na těchto stránkách se vztahují prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění o ochraně autorských práv a zásady ochrany osobních údajů: