Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUÚvodní stránka
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox

Portál veřejně přístupných dat Evropské unie vám umožňuje přístup k veřejným datům institucí a orgánů EU. Všechna data, která najdete v katalogu, můžete bezplatně použít (i opakovaně) ke komerčním či nekomerční m účelům.

Téma

What do people expect from the EU?

Drogová situace v Evropě – nejnovější údaje

Jaké jsou nejnovější trendy na trzích s nelegálními drogami a čím se tyto trhy řídí? Které drogy dnes představují největší nebezpečí? A jaké jsou nejlepší možnosti prevence, léčby a protidrogové politiky?

Situaci v jednotlivých členských zemích Unie popisuje Evropská zpráva o drogové problematice na rok 2018 nebo statistiky o drogové situaci v Evropě.

Tyto (a další) dokumenty zveřejňuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu.

EMCDDA_logo

Twitter


EU DATATHON 2019