Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUÚvodní stránka
Menu
Přehled Znalostní centrum Projekty Sandbox

Portál veřejně přístupných dat Evropské unie vám umožňuje přístup k veřejným datům institucí a orgánů EU. Všechna data, která najdete v katalogu, můžete bezplatně použít (i opakovaně) ke komerčním či nekomerční m účelům.

Téma

Survey - EU Open Data PortalCovid-19 Coronavirus dataList of airports located in affected areas with high risk of transmission of the CoViD-19 infectionReference list for COVID-19 Member States measures for maritime transportSARS-CoV-2 disinfection - lists of disinfectant active substances and products

Koronavirus (COVID-19) – Jak přispívá Evropská komise k řešení situace?

Evropská komise se do boje s epidemií COVID-19 způsobenou koronavirem zapojuje takto:

  • denně poskytuje aktuální údaje;
  • vládám, zdravotníkům a veřejnosti poskytuje pokyny;
  • podporuje vývoj a schvalování očkovacích látek a způsobů léčby;
  • pomáhá koordinací v krizových situacích (např. s repatriací a humanitární pomocí);
  • zavádí hraniční kontroly;
  • je nápomocna při kontrole dodavatelského řetězce a v oblasti konzulární koordinace.

Tento odkaz vás dovede k nejčerstvějším informacím.

Eurostat shromažďuje veškeré statistiky týkající se COVID-19 na jednom místě. Mohou vám posloužit jako základ k vyhodnocení dopadu krize nebo mohou poskytnout širší kontext či pomoci pochopit, jak se krize bude dále vyvíjet.

Komise se také věnuje výzkumným projektům financovaným z prostředků EU.

bill-oxford-by-unsplash

 

Twitter


EU DATATHON 2019