Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUKdo data poskytuje?
Menu
Přehled Znalostní centrum Projekty Sandbox

KDO DATA POSKYTUJE?

Data, která jsou zveřejňována na Portálu veřejně přístupných dat EU – jednotném přístupovém místě pro data EU, poskytují výhradně instituce, agentury a orgány EU.

Díky tomu, že jsou data na portálu zveřejněna, je mohou lidé najít a prohlížet.

Portál má decentralizovanou strukturu – to znamená, že data zůstávají na internetových stránkách poskytovatele, který zodpovídá za jejich kvalitu a dostupnost.

Metadata 

Poskytovatelé dat EU nahrávají na portál metadata (informace o datech), která popisují zveřejněné datové soubory na internetových stránkách institucí, agentur a orgánů EU.

Metadata mohou poskytnout manuálně z prostoru pro poskytovatele dat nebo je mohou poslat automaticky v RDF formátu.

Metadata jsou uložena na portálu, kde jsou harmonizovaným způsobem katalogizována a přesměrovávají uživatele na internetové stránky, na nichž jsou data zveřejněna.

Metadata se na portálu ukládají do dvou databází:

  • klasické databáze čitelné pro uživatele
  • strojově čitelné databáze triplestore, která umožňuje interoperabilitu a opakované použití dat.

V současné době vyvíjíme způsob, jak data automaticky získávat (či extrahovat) z internetových stránek.

Pokud vás zajímají podrobnější informace, kontaktujte nás.