Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΣχετικά
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει πρόσβαση σε ένα διευρυνόμενο φάσμα δεδομένων που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα και τους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε περαιτέρω αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Παρέχοντας εύκολη δωρεάν— πρόσβαση στα δεδομένα, επιθυμούμε να σας βοηθήσουμε να τα χρησιμοποιήσετε με καινοτόμο τόπο και να αξιοποιήσετε το οικονομικό δυναμικό τους. Η πύλη αυτή στόχο έχει επίσης να συμβάλει στη διαφάνεια και τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων οργανισμών.

Λίγα λόγια για την Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ

Η διαδικτυακή Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ δημιουργήθηκε το 2012, σύμφωνα με την απόφαση 2011/833/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων της Επιτροπής.

Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καλούνται να διαθέτουν τα δεδομένα τους στο κοινό, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται δωρεάν και χωρίς περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δημόσια δεδομένα: ποια είναι τα οφέλη;

Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων από το ευρύ κοινό ενισχύει:

  • την οικονομική ανάπτυξη στο εσωτερικό της ΕΕ
  • τη διαφάνεια στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν:

  • γεωγραφικά, γεωπολιτικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία
  • στατιστικές
  • αποτελέσματα εκλογών
  • νομικές πράξεις
  • στοιχεία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, για την υγεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την επιστημονική έρευνα. 

Όλα αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα χωρίς περιορισμούς. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε βάσεις δεδομένων, εκθέσεις ή έργα. Διάφοροι ψηφιακοί μορφότυποι διατίθενται από τα θεσμικά όργανα και τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ. 

Γενικά, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε τα δεδομένα δωρεάν, υπό τον όρο ότι θα αναφέρετε την πηγή (βλ. Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου) Ένας μικρός αριθμός δεδομένων υπόκειται σε ειδικούς όρους σχετικά με την επαναχρησιμοποίησή τουςη, οι περισσότεροι από τους οποίους αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Θα βρείτε σύνδεσμο προς τους όρους αυτούς στις σχετικές σελίδες δεδομένων. 

Τι εξυπηρετεί η πύλη;

Παρέχει:

Η ομάδα της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων

Μια μικρή διεθνής ομάδα της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο διαχειρίζεται τον ιστότοπο. Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τους παρόχους δεδομένων για την τυποποίηση των δεδομένων και την εύκολη διάθεσή τους. Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε τα δεδομένα αυτά όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα.

Καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες για να βελτιώσουμε την Πύλη Δημόσιων Δεδομένων. 

Πανό για τα Δημόσια Δεδομένα της ΕΕ

250x250

468x60

180x150

728x90