Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑρχική σελίδα
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Όλα τα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Σημαντικά θέματα

Antibiotic resistance in Europe

Χρόνια πολλά EU-OSHA!

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με έδρα το Μπιλμπάο (Ισπανία), γιορτάζει τα 25 χρόνια δράσης για ασφαλέστερους και υγιέστερους χώρους εργασίας. Με τη συμβολή του στην πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και τον προσδιορισμό των αναδυόμενων κινδύνων, με την παρακολούθηση των επικίνδυνων ουσιών και την προώθηση εκστρατειών και βραβείων, ο EU-OSHA έχει συμβάλει στη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ από το 1994.  
Φυλλομετρήστε τον ιστότοπο του EU-OSHA για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τεράστιο έργο που επιτελεί αυτός ο οργανισμός για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.  Μπορείτε επίσης να εξετάσετε σε βάθος τα σύνολα δεδομένων του EU-OSHA ή τα άρθρα της σελίδαςOSHwiki.

EU-OSHA_25years

 

Twitter


EU DATATHON 2019