Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕESandbox απεικόνισης
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Sandbox απεικόνισης — β

Δοκιμάστε διάφορους τρόπους απεικόνισης των δημόσιων δεδομένων της ΕΕ με το sandbox απεικόνισης, το οποίο χρησιμοποιεί το πρόγραμμα RAWGraphs (http://rawgraphs.io/).
Το RAWGraphs χρησιμοποιεί τιμές διαχωρισμένες από οριοθέτες (π.χ. αρχεία csv και tsv) καθώς και κείμενα που έχουν αντιγραφεί και επικολληθεί από άλλες εφαρμογές (π.χ. Microsoft Excel, Google Spreadsheets, TextEdit κ.ά.). Επίσης χρησιμοποιεί τελικά σημεία (APIs) που λειτουργούν με το σύστημα CORS.
Μπορείτε να εξάγετε τις απεικονίσεις ως διανυσματικές (SVG) ή πινακοποιημένες (PNG) εικόνες και να τις ενσωματώνετε στην ιστοσελίδα!
Το RAWGraphs είναι επίσης μια εφαρμογή web: τα εισαγόμενα δεδομένα τα επεξεργάζεται μόνο το πρόγραμμα περιήγησης web. Καμία λειτουργία επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεν εκτελείται από τον διακομιστή.

Ανακαλύψτε, πειραματιστείτε, απεικονίστε: μπορείτε με τη βοήθεια του sandbox!