Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑναζήτηση
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Σχετικά με τη λειτουργία αναζήτησης

 

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ είναι ένας κατάλογος μεταδεδομένων ο οποίος αποτελείται από σύνολα δεδομένων αποθηκευμένων στους ιστοτόπους των παρόχων δεδομένων.

Κάθε σύνολο δεδομένων αποτελείται από μεταδεδομένα και πόρους.

Τα μεταδεδομένα είναι χρήσιμες πληροφορίες για τo σύνολo των δεδομένων, όπως για την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα δεδομένα, την περίοδο που καλύπτουν, τους όρους χρήσης τους κ.λπ.

Πόροι είναι οι συλλογές των δεδομένων στο σύνολο δεδομένων.

Ένας πόρος μπορεί να οδηγεί σε:

 • αρχείο (π.χ. αρχεία με φύλλα CSV ή σε μορφή RDF)
 • διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής (API), π.χ. τελικό σημείο SPARQL
 • άλλον διαδικτυακό πόρο δεδομένων. 

 
Ένας πόρος μπορεί να οδηγεί σε:

 • αρχείο (π.χ. αρχεία με φύλλα CSV ή σε μορφή RDF)
 • διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής (API), π.χ. τελικό σημείο SPARQL
 • άλλο διαδικτυακό πόρο δεδομένων.

Στην πύλη θα βρείτε διάφορα είδη πόρων, όπως:

 • τεκμηρίωση
 • ιστοσελίδες
 • εφαρμογές
 • αρχεία δεδομένων
 • πρόσβαση FTP
 • οντολογίες. 

Στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ θα βρείτε επίσης κατάλογο εφαρμογών που επαναχρησιμοποιούν δημόσια δεδομένα της ΕΕ, με τη δική του λειτουργία αναζήτησης. 

Σύντομα θα υπάρχει επίσης διαθέσιμος κατάλογος απεικονίσεων δεδομένων της ΕΕ. 

 

Φυλλομέτρηση συνόλων δεδομένων και πόρων

Έχετε τέσσερις επιλογές:

 • Να χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης σε οποιαδήποτε σελίδα δεδομένων. Διαβάστε περισσότερα για  τρόπο αναζήτησης.
 • Να χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή υπηρεσία (REST API) που σας επιτρέπει να δημιουργείτε εφαρμογές χρησιμοποιώντας δεδομένα από την πύλη. Μάθετε περισσότερα για το REST API.
 • Να χρησιμοποιήσετε το τελικό σημείο SPARQL, το οποίο παρέχει απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων triplestore σε μορφή RDF με τα μεταδεδομένα για τα σύνολα δεδομένων. Μάθετε περισσότερα για το SPARQL.
 • Να φυλλομετρήσετε τα σύνολα δεδομένων ανά πάροχο δεδομένων, θέμα ή ομάδα.