Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΑπεικονίσεις
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Κατάλογος για την απεικόνιση δεδομένων

Ο κατάλογος είναι μια συλλογή εργαλείων απεικόνισης, υλικού κατάρτισης καθώς και επαναχρησιμοποιήσιμων απεικονίσεων και απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα εμπειρογνωσίας στην απεικόνιση δεδομένων, από τους αρχάριους μέχρι τους ειδικούς.

Συνολικός αριθμός καταχωρίσεων: 14