Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalPortaalist
Menu
Ülevaade Õppematerjalid Projektid Sandbox

ELi avatud andmete portaal annab juurdepääsu Euroopa Liidu institutsioonide ja muude asutuste andmetele. Juurdepääsu laiendatakse pidevalt üha suuremale andmehulgale. Võite neid andmeid kasutada ja taaskasutada ärilistel ja muudel eesmärkidel.

Loodame, et tänu lihtsale ja tasuta juurdepääsule leiavad kasutajad neile uuenduslikke kasutusviise ja võimendavad nende majanduslikku potentsiaali. Samuti tahame muuta ELi institutsioonid ja muud ametid avatumaks ja suurendada nende vastutust.

Lühidalt Euroopa Liidu avatud andmete portaali kohta

ELi avatud andmete portaal

ELi avatud andmete portaal loodi 2012. aastal, võttes aluseks Euroopa Komisjoni otsuse 2011/833/EL komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta.

Ootame, et kõik ELi institutsioonid teevad oma andmed avalikult kättesaadavaks. See tähendab, et neid saab tasuta ja autoriõiguse piiranguteta taaskasutada.

Millised on avatud andmete eelised?

Võimaldades üldsusel andmeid taaskasutada,

  • võimendub panus ELi majandusarengusse ning
  • suureneb läbipaistvus ELi institutsioonides.

Hõlmatud on järgmised andmed:

  • geograafilised, geopoliitilised ja finantsandmed
  • statistika
  • valimistulemused
  • õigusaktid
  • kuritegevus-, tervise-, keskkonna-, transpordi- ja teadusuuringute andmed

Kõik need on vabalt kättesaadavad. Neid võib kasutada andmebaasides, aruannetes ja projektides. ELi institutsioonid ja asutused on teinud need kättesaadavaks mitmesugustes digitaalsetes vormingutes.

Üldise põhimõtte kohaselt võite andmeid tasuta kasutada tingimusel, et viitate allikale (vt „Õigusteave“). Väikese hulga andmete taaskasutamise suhtes kohaldatakse eritingimusi, mis on peamiselt seotud kolmanda isiku intellektuaalomandi õigustega. Lingi nende tingimustega tutvumiseks leiate asjaomaste andmete lehekülgedelt.

Mida võib portaalist leida?

Portaalist leiate:

Avatud andmete portaali meeskond

Seda veebisaiti haldab Euroopa Liidu Väljaannete Talituse väike rahvusvaheline meeskond. Teeme koostööd andmeesitajatega, et andmed standardida ja teha need lihtsamalt kättesaadavaks. Soovime, et andmed oleksid võimalikult kvaliteetsed.

Teeme pidevalt tööd, et avatud andmete portaali täiustada. 

ELi avatud andmete bännerid

250x250

468x60

180x150

728x90