Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaal Andmed Andmete avaldaja Teabevahetuse peadirektoraat Special Eurobarometer 468: Attit...