Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaal Andmed Andmete avaldaja Tervise ja toiduohutuse peadirek... European Core Health Indicators ...