Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAAvatud andmete portaal Andmed Andmete avaldaja Tervise ja toiduohutuse peadirek... European Core Health Indicators ...