Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalAvaleht
Menu
Ülevaade Visualiseerimistööriistad Õppematerjalid Projektid Sandbox

Euroopa avatud andmete portaal annab teile juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutuste avatud andmetele. Kogu selles kataloogis sisalduv teave on tasuta kasutamiseks ja taaskasutamiseks ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

Vaatluse all:

Divorce - Legal rules across Europe

Uus andmemudel andmete taaskasutamise hõlbustamiseks

ELi avatud andmete portaali uus andmemudel on nüüdsest Euroopa standard DCAT:  Euroopa andmeportaalide DCAT-rakendusprofiil (DCAT-AP). 

See põhineb sõnavaral Data Catalogue Vocabulary (DCAT), millega kirjeldatakse Euroopa avaliku sektori andmekogumeid. Mudel võimaldab andmeotsinguid eri portaalidest ning teeb piiri- ja sektoriülesed andmeotsingud lihtsamaks.

Saate uue andmekogumi omadustega tutvuda meie API või SPARQLi lõpp-punkti kaudu või külastades meie veebisaidil vahelehte „Arendajale“."

image by Jason Leung - unsplash

 

Twitter


EU DATATHON 2019