Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalAvaleht
Menu
Ülevaade Visualiseerimistööriistad Õppematerjalid Projektid

Euroopa avatud andmete portaal annab teile juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutuste avatud andmetele. Kogu selles kataloogis sisalduv teave on tasuta kasutamiseks ja taaskasutamiseks ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

Vaatluse all:

Health Programmes in EU - ChafeaChild protection system in EU - EU Agency for fundamental rightsLife expectancy at birth in EU

Euroopa kultuuripärand


2018. aasta on Euroopa kultuuripärandiaasta.
Et tõsta esile kultuuripärandit ja suurendada Euroopa kodanikes tunnet, et nad kuuluvad ühtsesse kultuuriruumi, on Teadusuuringute Ühiskeskus välja töötanud uue veebipõhise rakenduse: kultuuripärandist jutustavad interaktiivsed kaardid. Neid kaarte ajakohastatakse korrapäraselt ja need sisaldavad linke ELi digitaalse kultuuripärandi platvormi Europeana digikogude juurde.

Uurige, mida Euroopa Liit ja tema partnerid teevad, et kaitsta, edendada ja tutvustada Euroopa kultuuripärandit. Tutvuge kunstiteoste, käsitööesemete, raamatute, videofilmide ja helidega, mis pärinevad tuhandetest muuseumidest, galeriidest, raamatukogudest ja arhiividest üle kogu Euroopa, ja õppige tundma meie maailmajagu ja selle kultuurilugu.


 

Twitter


 EUROOPA ANDMEPORTAAL
 Euroopa avalikud andmed
Kui otsite teavet mõne konkreetse Euroopa riigi kohta, võite külastada ka Euroopa andmeportaali.