Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalAvaleht
Menu
Ülevaade Visualiseerimistööriistad Õppematerjalid Projektid

Euroopa avatud andmete portaal annab teile juurdepääsu ELi institutsioonide ja asutuste avatud andmetele. Kogu selles kataloogis sisalduv teave on tasuta kasutamiseks ja taaskasutamiseks ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

Vaatluse all:

Public procurement notices - TED (OP)RASFF Rapid alert system for foodTraditional herbal medicinal productsFood composition data - vitamins and minerals (EFSA)

#EUdatathon2018


Sel aastal on EU Datathoni võistlusel ELi avatud andmeid kasutavatele rakendustele neli eri kategooriat.

 1. ELi avatud andmed – rohkem innovatsiooni Euroopas

2. Siseriiklik ja ELi õigus – muudame õigusaktid koostalitlusvõimelisemaks

3. ELi riigihanked – kasulikud nii kodanikele kui ka ettevõtjatele

4. Euroopa Toiduohutusamet – andmete taaskasutus ja innovatsioon

Lisateavet leiate võistluse veebilehelt EUdatathon2018.

EU datathon 2018 logo

 

Twitter


 EUROOPA ANDMEPORTAAL
 Euroopa avalikud andmed
Kui otsite teavet mõne konkreetse Euroopa riigi kohta, võite külastada ka Euroopa andmeportaali.