Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalKes andmeid esitab?
Menu
Ülevaade Õppematerjalid Projektid Sandbox

KES ANDMEID ESITAB?

Üksnes ELi institutsioonid, ametid ja asutused saavad esitada andmeid ELi avatud andmete portaali jaoks, mis on ühtne juurdepääsupunkt ELi andmetele.

Andmete portaali lisamine võimaldab inimestel neid lihtsamalt leida ja vaadata.

Portaali struktuur on detsentraliseeritud — see tähendab, et andmed jäävad andmeesitaja veebisaidile ja viimane on vastutav nende kvaliteedi ja kättesaadavuse eest.

Metaandmed 

ELi andmeesitajad sisestavad portaali metaandmed (teave andmete kohta), kirjeldades asjaomase ELi institutsiooni, ameti või asutuse veebisaidil avaldatud andmekogumeid.

Nad saavad metaandmeid sisestada käsitsi andmeesitaja kanali vahendusel või saata andmed automaatselt RDF-vormingus.

Metaandmeid säilitatakse portaalis. Need salvestatakse süsteemselt kataloogidesse ja nende abil suunatakse kasutajad andmeesitaja veebisaidile, kus nad saavad andmetele juurde pääseda.

Metaandmed salvestatakse portaalis kahes andmebaasis:

  • tavapärane inimloetav andmebaas;
  • masinloetav kolmikandmeüksuste andmebaas, et võimaldada andmete ristkasutatavust ja hõlbustada nende taaskasutamist.

Oleme ka välja töötamas lahendust, mis võimaldaks andmeid veebisaitidelt automaatselt koguda (või otsida).

Lisateabe saamiseks võtke palun meiega ühendust.