Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliTietoa portaalista
Menu
Yleiskatsaus Koulutusmateriaali Projektit Sandbox

Euroopan unionin avoimen datan portaalin kautta pääsee hyödyntämään EU:n toimielinten ja laitosten tuottamaa jatkuvasti kasvavaa datavarantoa. Data on vapaasti käytettävissä kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Helppokäyttöisen portaalin tarkoituksena on edistää datan innovatiivista käyttöä ja hyödyntää sen taloudellista potentiaalia. Portaali tukee myös EU:n toimielinten ja laitosten toiminnan avoimuutta ja vastuullisuutta.

EU:n avoimen datan portaali pähkinänkuoressa

EU:n avoimen datan portaali

EU:n avoimen datan portaali (EU ODP) perustettiin vuonna 2012 komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä annetun komission päätöksen 2011/833/EU mukaisesti.

Kaikkia EU:n toimielimiä pyydetään asettamaan datansa julkisesti saataville aina kun se on mahdollista. Tämä tarkoittaa, että dataa voidaan käyttää uudelleen maksutta ja ilman tekijänoikeuksista johtuvia rajoituksia.

Avoimen datan hyödyt

Kansalaisten mahdollisuus käyttää dataa uudelleen edistää

  • EU:n talouskehitystä
  • EU:n toimielinten avoimuutta.

Data-aineistoon kuuluu

  • maantieteellisiä, geopoliittisia ja taloudellisia tietoja
  • tilastoja
  • vaalituloksia
  • oikeudellisia säädöksiä
  • rikoksia, terveyttä, ympäristöä, liikennettä ja tieteellistä tutkimusta koskevia tietoja.

Kaikki nämä tiedot ovat vapaasti saatavilla. Niitä voidaan käyttää uudelleen tietokannoissa, raporteissa tai erilaisissa hankkeissa. EU:n toimielinten ja laitosten dataa on saatavilla monenlaisessa digitaalisessa muodossa.

Yleisenä periaatteena on, että datan uudelleenkäyttö on ilmaista sillä ehdolla, että lähde ilmoitetaan (ks. oikeudellinen huomautus). Pieneen osaan datasta sovelletaan erityisiä uudelleenkäyttöehtoja, jotka liittyvät lähinnä kolmansien osapuolten tekijänoikeuksiin. Näihin ehtoihin voi tutustua kyseisillä datasivuilla olevista linkeistä.

Portaalin rakenne

Portaali sisältää

Avoimen datan portaalin ylläpitotiimi

Avoimen datan portaalia ylläpitää pieni kansainvälinen tiimi EU:n julkaisutoimistossa Luxemburgissa. Tiimi toimii yhteistyössä tiedontuottajien kanssa datan standardoimiseksi ja sen asettamiseksi helposti saataville. Tavoitteena on datan mahdollisimman laaja käyttö.

Tiimi pyrkii jatkuvasti parantamaan avoimen datan portaalia. 

EU:n avoimen datan bannerit

250x250

468x60

180x150

728x90