Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Kilpailun pääosasto Aid by main objectives - % of GD...