Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Eurostat Profit share of non-financial... ESMS metadata (Euro-SDMX...