Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Viestinnän pääosasto Special Eurobarometer 422a: Qual...