Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Viestinnän pääosasto Special Eurobarometer 468: Attit...