Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Viestinnän pääosasto Flash Eurobarometer 319: Youth o...