Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Energia-alan sääntelyviranomaist... ACER REMIT: European Register of...