Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Julkaisutoimisto Annual Activity Report 2016 o...