Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Viestintäverkkojen, sisältöjen j... Bilingual English-Icelandic para...