Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Tutkimuksen ja innovoinnin pääos... She Figures 2013 - Gender in Res...