Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali Data Julkaisija Euroopan parlamentti 2012 - Eurobarometer Survey - Tw...