Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliSovelluskehittäjien resurssit
Menu
Yleiskatsaus Työkalut Koulutusmateriaali Projektit Sandbox

Sovelluskehittäjien resurssit

EU:n avoimen data portaali pyrkii edistämään EU:n datan käyttöä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Tässä tarkoituksessa sovelluskehittäjien käytettävissä on kaksi ohjelmointirajapintaa.

REST API -rajapinta

Sovelluskehittäjät voivat käyttää EU:n avoimen datan portaalia REST API -rajapinnan avulla. Kaikki portaalin keskeiset toiminnot ovat käytettävissä API-rajapinnan kautta. Tähän kuuluvat kaikki web-käyttöliittymän käyttömahdollisuudet ja vielä enemmän. Saatuja tietoja voidaan näin käyttää ulkoisella koodilla API-rajapinnan kautta.

API on saatavilla seuraavassa URL-osoitteessa: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

EU:n avoimen data portaali perustuu CKAN-sovellukseen. Lisätietoa API-rajapinnasta on CKAN:in verkkosivustolla.

Pyyntöjen ja vastausten viestin muoto on JSON (määritetty RFC 4627:ssä). Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, mitä REST API -rajapintaa käyttäen voi tehdä.

Julkaisutoimiston infrastruktuurin ominaisuuksien vuoksi kaikki API-pyynnöt, jotka määritelmän mukaisesti normaalisti tehdään HTTP-protokollan GET-metodilla, on tehtävä POST-metodilla.

REST API -rajapinnan sovelluskehittäjätyökalut

Yleiset HTTP-asiakkaat ja kirjastot

curl on yleinen http-komentorivityökalu, jota voidaan käyttää API-kyselyissä. curl voidaan pakottaa käyttämään POST-pyyntöjä esimerkiksi lisäämällä parametri -'d’ myös tyhjässä luettelossa. Sitä käytetään seuraavissa esimerkkikyselyissä.

Yleisimmille selaimille on olemassa laajennuksia, joiden avulla selaimessa voi muodostaa kyselyjä API-rajapinnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi Postman Google Chrome -selaimelle ja RESTClient Mozilla Firefox -selaimelle.

API-rajapinnalle voidaan tehdä kyselyjä useimmilla ohjelmointikielillä edellyttäen, että käytetään yhteensopivaa HTTP-yhteyskomponenttia, kuten Jerseytä Javalle.

Erityistyökalut

Sovelluskehittäjien avuksi on kehitetty mm. seuraavia erityistyökaluja, jotka helpottavat REST API -rajapinnan käyttöä. Kaikki asiakkaat ovat saatavilla GitHub-sivustolla, ja niistä voi kehittää edelleen räätälöityjä ratkaisuja mainituilla ohjelmointikielillä.

Esimerkkikyselyt

Nouda datajoukkojen luettelo JSON-muodossa

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Nouda tagien luettelo JSON-muodossa

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Nouda tietyn datajoukon kuvaus JSON-muodossa

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Hae kyselyä vastaavia datajoukkoja tai resursseja

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

SPARQL-päätepiste

EU:n avoimen datan portaalia voi käyttää myös koneellisesti luettavissa olevan SPARQL-päätepisteen avulla. Se mahdollistaa kyselyt datajoukkojen RDF-kuvauksista.

Kuten "Linkitetty data" -sivulla on esitetty, SPARQL-kyselyjä varten on käytettävissä graafinen käyttöliittymä.

Koneellisesti luettavissa oleva päätepiste on seuraavassa URL-osoitteessa: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

SPARQL:n määritykset löytyvät W3C-verkkosivustolta: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Mallit, joita käytetään EU:n avoimen datan portaaliin luetteloitujen datajoukkojen kuvauksissa, ovat "Linkitetty data" -sivulla kohdassa "Metatietosanasto".

Työkalut ja kirjastot

Kehitettäessä sovelluksia, jotka pystyvät tekemään kyselyjä EU:n avoimen datan portaalin päätepisteestä, on mahdollista käyttää erilaisia kolmansien osapuolten kirjastoja ja sovelluksia. Seuraavassa on esimerkkejä tällaisista sovelluksista.

SPARQL-asiakkaat

 • Sesame client on Windowsissa toimiva SPARQL-asiakas, jossa on graafinen käyttöliittymä.
 • Twinkle on monialustainen Java-sovellus, jossa on etäpäätepisteisiin tehtävät SPARQL-kyselyt mahdollistava käyttöliittymä.

Kirjastot

Seuraavassa on eräitä kirjastoja, joita voidaan käyttää EU:n avoimen datan portaalin dataa hyödyntävien sovellusten kehittämiseen. Kirjastot luetellaan ohjelmointikielen mukaan.

 • Java
  • Jena on Apache-projekti. Java-pohjainen Jena on avoimen lähdekoodin sovelluskehys, jonka avulla voi kehittää semanttisen webin ja linkitetyn datan sovelluksia.
  • OpenRDF Sesame on Java-pohjainen API-rajapinta, jonka avulla voi käsitellä RDF-dataa ja tehdä siitä kyselyjä.
 • C
  • Redland on joukko C-kirjastoja, jotka tukevat RDF- ja SPARQL-datasovelluksia.
 • JavaScript
  • Hercules on JavaScript-kirjasto, jonka avulla voi tehdä kyselyjä SPARQL-päätepisteestä. Se mahdollistaa EU:n avoimen datan portaalin tietoja hyödyntävien laajojen verkkosovellusten kehittämisen.
 • PHP
  • EASYRDF on PHP-kirjasto, joka helpottaa SPARQL-kyselyjen käyttöä PHP-sovelluksessa.
 • Python
  • RDFLib on joukko python-kirjastoja, joiden avulla RDF-dataa voi liittää python-sovellukseen.

SPARQL-päätepiste: esimerkkikyselyjä

Esimerkkikyselyjä on EU:n avoimen datan portaalin "Linkitetty data" -sivulla.