Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliSovelluskehittäjien resurssit
Menu
Yleiskatsaus Koulutusmateriaali Projektit Sandbox

Sovelluskehittäjien resurssit

EU:n avoimen datan portaali (EU ODP) pyrkii edistämään EU:n datan käyttöä kolmansien osapuolten sovelluksissa. Sovelluskehittäjien käytettävissä on kaksi API-rajapintaa datajoukkojen etsimistä varten: REST API ja SPARQL-päätepiste.

REST API

Yksi tapa käyttää EU OPD -portaalia on REST API -rajapinta. Kaikki portaalin keskeiset toiminnot ovat käytettävissä API-rajapinnan kautta. Se kattaa valtaosan web-käyttöliittymän tarjoamista mahdollisuuksista. Saatua informaatiota voidaan käyttää ulkoisessa koodissa, jolla muunnetaan ja päivitetään muita API-kutsuja tai viitataan ja annetaan uusia syötteitä niihin.

API on saatavilla seuraavassa URL-perusosoitteessa: https://data.europa.eu/euodp/data/apiodp/

Pyyntöjen ja vastausten viestin muoto on JSON (määritetty RFC 4627:ssä) kaikille kutsuille. Datajoukkojen tarkempia tietoja sisältävät palvelut tarjoavat kuitenkin vastauksen myös RDF/XML-muodossa, yleensä upotettuna JSON-vasteeseen.

CKAN-järjestelmään perustuva historiallinen API on edelleen käytettävissä (https://data.europa.eu/euodp/data/api/), mutta kannustamme käyttäjiä siirtymään uuteen APIin, joka on lähempänä datamalliamme.

Uuden APIn eritelmät julkaistaan OpenAPI-muodossa SwaggerHub-alustalla: https://app.swaggerhub.com/apis/EU-Open-Data-Portal/eu-open_data_portal/

OpenAPI-muotoinen kuvailutiedosto on myös ladattavissa: eu-odp_openapi.yaml

Lisätietoa REST APIsta on seuraavilla sivuilla:

Huomautus: API-kutsut on esitettävä POST HTTP -menetelmällä. Sellaiset API-kutsut, jotka vaikuttavat järjestelmän dataan, edellyttävät ODP-tiimin myöntämiä tunnistautumistietoja. Ota meihin yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

SPARQL-päätepiste

EU ODP -portaalia voi käyttää myös koneellisesti luettavissa olevan SPARQL-päätepisteen avulla. Se mahdollistaa kyselyt datajoukkojen RDF-kuvauksista. Huomautus: anonyymit käyttäjät voivat tehdä vain informaatiokyselyjä.

Kuten "Linkitetty data" -sivulla on esitetty, SPARQL-kyselyjä varten on käytettävissä graafinen käyttöliittymä.

Koneellisesti luettavissa oleva päätepiste on seuraavassa URL-osoitteessa: https://data.europa.eu/euodp/sparqlep

SPARQL:n eritelmät löytyvät W3C-verkkosivustolta: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Mallit, joita käytetään EU ODP -portaalissa luetteloitujen datajoukkojen kuvauksissa, ovat "Linkitetty data ‑sivulla kohdassa "Metatietosanasto".

Lisätietoa SPARQL-päätepisteestä on seuraavilla sivuilla:

RDF-datamalli

DCAT-sovellusprofiili Euroopan dataportaaleille (DCAT-AP) on DCAT-sanastoon perustuva eritelmä eurooppalaisten julkisen sektorin datajoukkojen kuvaamiseen. Sen perustarkoitus on mahdollistaa dataportaalien väliset haut ja helpottaa datahakujen tekemistä eri maiden ja alojen välillä.

Seuraava kappale on peräisin lopullisesta DCAT-AP-versiosta 1.1, joka on seuraavalla sivulla: https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11.

DCAT-sovellusprofiilissa käytetty terminologia

Sovellusprofiili (Application Profile) on määritys, joka uudelleenkäyttää yhden tai useamman perusstandardin termejä ja tuo laajempaa erityisyyttä yksilöimällä pakolliset, suositellut ja valinnaiset elementit käytettäväksi tietyssä sovelluksessa. Lisäksi se yksilöi suositukset käytettävistä kontrolloiduista sanastoista.
Datajoukko (Dataset) on yksittäisessä lähteessä julkaistu tai kuratoitu datakokoelma, joka on tarkasteltavissa ja ladattavissa yhdessä tai useammassa muodossa.
Dataportaali (Data Portal) on web-pohjainen järjestelmä, joka sisältää datakatalogin datajoukkojen kuvauksineen. Se tarjoaa palveluja datajoukkojen löytämiseen ja uudelleenkäyttöön.
Seuraavassa luettelossa luokat ja ominaisuudet on ryhmitelty pakollisiin, suositeltuihin ja valinnaisiin. Niillä tarkoitetaan seuraavaa:

  • Pakollinen luokka: datan vastaanottajan ON KYETTÄVÄ käsittelemään tiedot luokan esiintymistä; datan lähettäjän ON ANNETTAVA tiedot luokan esiintymistä.
  • Suositeltu luokka: datan lähettäjän OLISI ANNETTAVA tiedot luokan esiintymistä; datan lähettäjän ON ANNETTAVA tiedot luokan esiintymistä, jos tiedot ovat saatavissa; datan vastaanottajan ON KYETTÄVÄ käsittelemään tiedot luokan esiintymistä.
  • Valinnainen luokka: vastaanottajan ON KYETTÄVÄ käsittelemään tiedot luokan esiintymistä; lähettäjä VOI ANTAA tiedot, mutta se ei ole pakollista.
  • Pakollinen ominaisuus: vastaanottajan ON KYETTÄVÄ käsittelemään tiedot ominaisuudesta; lähettäjän ON ANNETTAVA tiedot ominaisuudesta.
  • Suositeltu ominaisuus: vastaanottajan ON KYETTÄVÄ käsittelemään tiedot ominaisuudesta; lähettäjän OLISI ANNETTAVA tiedot ominaisuudesta, jos ne ovat saatavissa.
  • Valinnainen ominaisuus: vastaanottajan ON KYETTÄVÄ käsittelemään tiedot ominaisuudesta; lähettäjä VOI ANTAA tiedot ominaisuudesta, mutta se ei ole pakollista.

Sovellusprofiili uudelleenkäyttää termejä useista nykyisistä eritelmistä. Seuraavassa luetellut luokat ja ominaisuudet ovat peräisin seuraavista nimiavaruuksista:

DCAT-AP-OP

EU:n julkaisutoimisto on tuonut edellä kuvatun DCAT-AP-mallin rinnalle uusia ominaisuuksia sellaisen informaation ilmaisemiseen, joka ei ole osa DCAT-AP:ta (esim. datajoukon vaihtoehtoinen nimi ja jakelua varten tehtyjen latausten määrä).

DCAT-AP-OP ei tuo lisää luokkia DCAT-AP:hen, paitsi “DatasetDescription”-luokan; siinä ainoastaan tuodaan uusia ominaisuuksia joihinkin DCAT-AP-luokkiin.

Lisätietoa DCAT-AP-OP-mallista on DCAT-AP-OP:n eritelmissä (EN).

 

EU:n avoimen datan portaali tukee myös GEO DCAT- ja DCAT-STAT-laajennuksia.

 

SPARQL-päätepiste: esimerkkikyselyjä

Esimerkkikyselyjä on EU:n avoimen datan portaalin "Linkitetty data" -sivulla.