Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaalidisclaimer
Menu
Yleiskatsaus Koulutusmateriaali Projektit Sandbox

Vastuuvapauslauseke

Euroopan unionin (EU) julkaisutoimisto ylläpitää tätä verkkosivustoa voidakseen tarjota EU:n toimielinten ja muiden EU:n elinten tuottamaa dataa yleisesti saataville. Se pyrkii pitämään sivuston tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet.

Julkaisutoimisto ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Nämä tiedot:

  • ovat yleisluonteisia eikä niitä ole osoitettu minkään luonnollisen henkilön tai yhteisön erityistilanteeseen
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajantasaisia
  • voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole julkaisutoimiston valvonnassa ja joista se ei vastaa.

Julkaisutoimisto pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Jotkin tiedot sivustollamme on kuitenkin voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä julkaisutoimisto voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. Se ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa julkaisutoimiston vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

_________________________________________

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia määräyksiä.