Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaali
Menu
Yleiskatsaus Työkalut Koulutusmateriaali Projektit Sandbox
0Oletko koskaan miettinyt...missä Euroopan maassa käytetään vihreintä energiaa? Tai minkä maan talous kasvaa nopeimmin?Tai mitkä järjestöt lobbaavat EU:ssa?Tai kuinka EU:n julkiset varat käytetään?EU kerää ja tuottaa tietoja näistä ja monista muista aiheista.Tällainen tieto on ympäröivän maailman digitaalista kaikua,ja sen avullaasioita voidaan ymmärtää paremminja tehdä parempia päätöksiä.Avoimen datan portaalissaon koottuna valtava määrä tietoa EU:n eri organisaatioistayhdessä paikassakaikkien saatavilla, olipa käyttäjä lukuja tarkistava toimittaja,tutkimusta kirjoittava politiikan tutkija tai hyödyllisen verkkosivuston perustaja.Portaali on vielä kehitysvaiheessa,ja siihen lisätään uusia tietojaja ominaisuuksia tulevina kuukausina. Jos katsot, että portaaliin pitäisi lisätä jotakin, tai jos haluat ehdottaa uusia tapoja käyttää EU-tietoa,otamme kaikki ehdotukset mielellään vastaan. Pidetään yhteyttä!