Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliDatan toimittajat
Menu
Yleiskatsaus Koulutusmateriaali Projektit Sandbox

DATAN TOIMITTAJAT

Ainoastaan EU:n toimielimet ja laitokset  voivat toimittaa dataa EU:n avoimen datan portaaliin, joka tarjoaa keskitetyn pääsyn EU:n datavarantoon.

Portaalin sisältämän tietoaineiston lisääminen helpottaa datan hakemista ja tarkastelua.

Portaalin rakenne on hajautettu: data pysyy tarjoajan verkkosivustolla, ja tarjoaja vastaa sen laadusta ja saatavuudesta.

Metatiedot 

EU-datan tarjoajat syöttävät portaaliin metadataa (dataa koskevaa tietoa), jossa kuvataan kyseisen EU:n toimielimen tai laitoksen verkkosivustolla julkaistuja datajoukkoja.

Ne voivat toimittaa metadatan manuaalisesti datan tuottajien osion kautta tai automaattisesti RDF-muodossa.

Metadata tallennetaan portaaliin. Se luetteloidaan yhdenmukaistetulla tavalla, ja sitä käytetään ohjaamaan käyttäjät datan tarjoajan verkkosivustolle, jossa he pääsevät käyttämään dataa.

Metadata tallennetaan portaalissa kahteen tietokantaan:

  • konventionaaliseen ihmiselle luettavassa muodossa olevaan tietokantaan
  • koneellisesti luettavassa muodossa olevaan triplestore-tietokantaan, joka helpottaa yhteentoimivuutta ja datan uudelleenkäyttöä.

Ylläpitotiimi kehittää myös välinettä datan haravoimiseksi (poimimiseksi) verkkosivustoilta automaattisesti.

Lisätietoja.