Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliHaku
Menu
Yleiskatsaus Koulutusmateriaali Projektit Sandbox

HAKUTOIMINNON KÄYTTÖ

EU:n avoimen datan portaali sisältää luettelon metatiedoista, joilla kuvataan datan tuottajien verkkosivuilleen tallentamia datajoukkoja.

Kukin datajoukko koostuu metatiedoista ja resursseista.

Metatiedot sisältävät datajoukkoa koskevaa käytännön tietoa, esim. niistä vastaava osasto, tietojen ajallinen kattavuus ja käyttöehdot.

Resurssit ovat datajoukon datakokoelmia.
 
Resurssi voi linkittyä seuraaviin kohteisiin:

 • tiedosto (esim. CSV-taulukko tai RDF-tiedosto)
 • ohjelmointirajapinta (API), kuten SPARQL-päätepiste
 • muu verkossa oleva resurssi.

Portaalissa on useita resurssityyppejä, kuten:

 • dokumentaatio
 • verkkosivut
 • sovellukset
 • datatiedostot
 • FTP-palvelu
 • ontologiat.

EU:n avoimen datan portaalissa on myös luettelo sovelluksista, jotka uudelleenkäyttävät EU:n avointa dataa. Sovelluksille on oma hakutoiminto.

Lähiaikoina julkaistaan myös luettelo EU:n datan visualisoinneista.

 

Datajoukkojen ja resurssien selaaminen

Tarjolla on 4 vaihtoehtoa:

 1. Käytä kultakin datasivulta löytyvää hakukenttää. Lue lisää haun tekemisestä
 2. Käytä web-palvelua (REST API), jonka avulla voi tehdä sovelluksia portaalin datasta. Lisätietoa REST APIsta.
 3. Käytä SPARQL-päätepistettä, joka antaa suoran pääsyn triplestore-tietokantaan. Tämä tietokanta sisältää datajoukkojen metatiedot RDF-muodossa. Lisätietoa SPARQL:stä
 4. Selaa datajoukkoja julkaisijan, aihealueittain tai ryhmittäin.