Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AEBeartas maidir le fianáin
Menu
Forbhreathnú Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Le go n-oibreoidh an suíomh seo i gceart, is minic a chuirimid comhaid bheaga sonraí, ar a dtugtar fianáin, ar do ghléas ríomhaireachta.

Cad is fianán ann?

Is comhad beag téacs é an fianán a shábhálann suíomh gréasáin ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le linn duit cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin sin. Cuirtear ar chumas an tsuímh gréasáin do chuid gníomhaíochtaí agus do roghanna (m.sh. logáil isteach, teanga, clómhéid agus roghanna eile taispeána) a choinneáil i gcuimhne ar feadh tréimhse ama, ionas nach mbeidh ortsa iad a chur isteach arís is arís eile nuair a fhilleann tú ar an suíomh sin nó nuair a dhéanann tú brabhsáil ó leathanach go leathanach.

Conas a úsáidtear fianán?

Na fianáin atá in úsáid againn ar roinnt leathanach dár gcuid, ní gá iad a chumasú i gcónaí chun go n-oibreoidh an suíomh gréasáin, ach beidh sé níos éasca ort an suíomh a bhrabhsáil má chumasaítear iad. Is féidir na fianáin sin a scriosadh nó a bhlocáil, ach má dhéanann tú sin b'fhéidir nach mbeadh roinnt gnéithe ar an suíomh ag obair mar ba cheart. Chuige seo, an t eolas a choinnítear i gcuimhne sna fianáin sin:

  • chun monatóireacht a dhéanamh, ar mhaithe lenár gcuid staitisticí, ar na cuairteanna a thugann tú ar chodanna éagsúla den suíomh gréasáin;
  • chun fíorú a dhéanamh, ar chúiseanna slándála, gur duine atá ionat i gcás ina mbíonn eolas á chur isteach agat trí fhoirm nó i gcás ina mbíonn teagmháil á déanamh agat linn (fianán Captcha);
  • chun gur féidir le húsáideoirí cláraithe a roghanna féin a aithint ach ní bhaineann na fianáin sin le húsáideoirí anaithnide;
  • chun go mbeidh a fhios againn cé acu ar aontaigh tú leis an úsáid a bhainimid as fianáin ar an suíomh seo nó nár aontaigh.

Sonraí príobháideacha

Ní bhaintear leas as an eolas a bhaineann le fianáin le tú a aithint go pearsanta agus tá smacht iomlán againn ar na sonraí brabhsála. Ní bhaintear aon úsáid eile as na fianáin sin seachas an úsáid a bhfuil cur síos déanta uirthi anseo.

Fianáin tríú páirtithe

Níl cead ag aon sheirbhís tríú páirtithe atá ar ár suíomh gréasáin fianáin a sheoladh chuig na húsáideoirí.

Conas a choinnítear smacht ar na fianáin?

Is féidir leat fianáin a rialú nó a scriosadh de réir mar is mian leat. Is féidir leat na fianáin uile atá ar do ríomhaire cheana a scriosadh agus is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe a shocrú le bac a chur orthu. Má dhéanann tú sin, ámh, b’fhéidir go mbeadh ort roinnt de na roghanna a athrú gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomh agus b’fhéidir nach n oibreodh seirbhísí ná feidhmiúlachtaí áirithe.

Is éasca glacadh le fianáin nó diúltú dóibh ar an suíomh seo. Ní gá ach cliceáil ar cheann de na naisc seo a leanas:

_________________________________________

Tá an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta.