Taispeáin torthaí ina bhfuil: ?

Líon iomlán na dtacar sonraí atá ar fáil: 8975

An bhfuil tacar sonraí le moladh agat?

An bhfuil sonraí ba mhaith leat a aimsiú ar an tairseach?

Déan moladh anseo>>

Brabhsáil tacair sonraí de réir ábhair nó grúpaí

  • Employment and working conditions

  • Social questions

  • Economics

  • Finance

  • Trade

  • Industry

  • Education and communications

  • Science

Téarmaí coitianta

Cad é atá i gceist leis an Tairseach Sonraí seo?

An dteastaíonn uait fáil a bheith agat go héasca ar shonraí AE? An dteastaíonn uait sonraí a athúsáid do thaighde, d’alt, d’fheidhmchlár nó do chuspóir éigin eile?

Tá tú san áit cheart. Tá Tairseach Sonraí Oscailte an AE ina pointe amháin rochtana ar réimse leathan sonraí a thiomsaíonn institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh.

Níl aon chostas ar shonraí a úsáid, a athúsáid, a nascadh ná a athdháileadh chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.