Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AE Sonraí Foilsitheoir An tAirmheán Comhpháirteach Taig... CoM Default Emission Factors for... CoM Default Emission Factors ...