Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AELeathanach baile
Menu
Forbhreathnú Ionad eolais Tionscadail Sandbox
Maintenance message (ga)

Ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh is féidir teacht ar shonraí oscailte a fhoilsíonn institiúidí agus seirbhísí an Aontais Eorpaigh. Is féidir na sonraí ar fad atá le fáil sa chatalóg seo a úsáid saor in aisce agus a athúsáid chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.

Sa spotsolas

Survey - EU Open Data PortalEU Open Data Explained - new webinar availableCovid-19 Coronavirus dataReference list for COVID-19 Member States measures for maritime transportSARS-CoV-2 disinfection - lists of disinfectant active substances and products

EU Datathon 2020: Sonraí oscailte a úsáid ar son Nuálaíocht na hEorpa.

Chun clabhsúr a chur ar an gceathrú heagrán de chomórtas sonraí oscailte an Aontais, EU Datathon, reáchtáladh babhta ceannais an chomórtais ar líne an 15 Deireadh Fómhair 2020. 121 duine ó gach cearn den domhan a chuir iarratas isteach, rud a d'fhág go raibh an líon is mó iarratas riamh i stair an chomórtais ann i mbliana. Chuir iomaitheoirí an bhabhta ceannais cuir chuige agus réitigh spreagúla nuálacha i láthair chun cuidiú leis an Eoraip dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh an Aontais trí shonraí oscailte an Aontais a úsáid. Tá tuilleadh eolais faoi na foirne a raibh an lá leo ar ár suíomh gréasáin.

EU DATATHON 2020

 

Twitter


EU DATATHON 2019