Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AESonraí Nasctha
Menu
Forbhreathnú Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Maidir le Sonraí Nasctha

Is modh caighdeánch é Sonraí Nasctha le sonraí a léiriú faoi réimse leathan ábhar. Má fhoilsítear Sonraí Nasctha is fusa é d’fhorbróirí faisnéis ó fhoinsí éagsúla a nascadh, rud a chuidíonn le feidmchláir nua agus nuálacha a dhéanamh.

Cúnamh de dhíth ort?

Aon cheist agat
faoi iarratais nó faoi 
Shonraí Nasctha?

Déan teagmháil linn

 

SPARQL

Is féidir leat eagarthóir cuardaigh chríochphointe SPARQL a úsáid chun na meiteashonraí atá stóráilte i stór triarach Thairseach Sonraí Oscailte an AE a chuardach.

TÁ DO THUAIRIM TÁBHACHTACH DO THAIRSEACH SONRAÍ OSCAILTE AN AONTAIS. TÓG CÚPLA NÓIMÉAD CHUN AN SUIRBHÉ SEO A LÍONADH ISTEACH AGUS CABHRAIGH LINN FEABHAS A CHUR AR ÁR SEIRBHÍSÍ.