Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AEAn dóigh a bhfeidhmíonn an cuardach
Menu
Forbhreathnú Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Conas an réimse cuardaigh ar na leathnaigh shonraí a úsáid

Sa réimse cuardaigh ar an leathanach baile agus ar na leathanaigh shonraí is féidir gnáth-théacs a úsáid le tacair shonraí a chuardach.

Cuardaíonn an córas an téacs a iontráladh i ngach réimse meiteashonraí.

Is féidir an cuardach a chúngú ach réimsí meiteashonraí áirithe a roghnú.

Is féidir an cuardach a bheachtú trí úsáid a bhaint as na cnaipí seo atá thíos faoin réimse cuardaigh: “na focail seo uile”, “aon cheann de na focail seo”, “an frása seo”. 

 

Tar éis an cuardach a sheoladh, taispeántar liosta tacar sonraí a fhreagraíonn do na critéir chuardaigh a roghnaíodh.

Ansin is féidir an cuardach a bheachtú a thuilleadh trí na torthaí a shórtáil a scagadh

Sórtáil

I dtosach, sórtáiltear na torthaí de réir ábharthachta, is é sin, a mhéid a fhreagraíonn siad do na critéir chuardaigh a úsáideadh (ag teidil na dtacar sonraí a bhíonn tosaíocht).

Is féidir an roghchlár anuas a úsáid chun na critéir shórtála a athrú.

Seo a leanas na roghanna atá ann: 

 • Ábharthacht an rogha réamhshocraithe
 • Is mó éileamh sórtáil de réir an líon amharc atá ag gach tacar sonraí, an ceann is minice a breathnaíodh air i dtosach
 • Líon na n-íoslódálacha sórtáil de réir an líon íoslódálacha atá ag gach tacar sonraí, an ceann is minice a íoslódáladh  i dtosach
 • Teideal (A-Z) sórtáil de réir teidil, in ord aibítre
 • Teideal (A-Z) sórtáil de réir teidil, in ord aibítre droim ar ais
 • Dáta an nuashonraithe sórtáil de réir an dáta deiridh ar a rinneadh modhnú, an dáta is déanaí i dtosach. 

Scagadh

Bíonn liosta scagairí le feiceáil ar an taobh na láimhe deise de na torthaí cuardaigh.

Is féidir na scagairí sin a úsáid chun an cuardach a shaincheapadh chun nach n-aimseofar ach an rud atá á lorg agat.

Seo a leanas na scagairí atá ann:

 • fearainn EuroVoc
 • foilsitheoirí
 • coincheapa EuroVoc
 • eochairfhocail
 • formáidí acmhainní
 • limistéireacht réime
 • teanga 

 

Is féidir níos mó ná scagaire amháin a roghnú.

Is féidir scagaire a chasadh as ach cliceáil air. 

Gnéithe ilteangacha

Go hiondúil tá na réimsí meiteashonraí seo a leanas aistrithe go 24 theanga oifigiúla an Aontais (ó stóir focal rialaithe agus ó theasáras EuroVoc a fhaightear na haistriúcháin):

 • leibhéal idir-inoibritheachta
 • cineál
 • coincheapa EuroVoc
 • fearainn EuroVoc
 • limistéireacht réime
 • foilsitheoirí
 • ceadúnas
 • stádas
 • teanga

Agus tacair shonraí á gcruthú, is féidir le soláthraithe sonraí aistriúchán ar an teideal , ar an g cur síos agus ar an teideal malartach a thabhairt. 

Cuardach Boole

Le cuardach Boolean is féidir eochairfhocail agus oibreoirí (nó mionathraitheoirí) a cheangal le chéile chun cuardach a dhéanamh, e.g. ‘AND’, ‘NOT’ agus ‘OR’, chun an cuardach a leathnú nó a chúngú.

AND ’: cuardaítear an dá théarma chuardaigh. Tá sé mar an gcéanna leis an rogha “na focail seo uile”. 

OR ’: déantar cuardach níos leithne ar roinnt téarmaí. Tá sé mar an gcéanna leis an gcnaipe “aon cheann de na focail seo”. 

Úsáidtear comharthaí athfhriotail (“ ”) chun frása ar leith a chuardach. Tá sé mar an gcéanna leis an gcnaipe “an frása seo”. 

‘ NOT ’: úsáidtear seo chun nach gcuardófar téarma ar leith, mar shampla  machine NOT farm

Úsáidtear lúibíní chun mionathraitheoirí a chur le chéile agus cuardach níos casta a dhéanamh. 

Mar shampla: (machine NOT farm) NOT (transport OR equipment)