Pristup otvorenim podacima Europske unije
EUROPAPortal otvorenih podataka EU-aOsnovne informacije
Menu
Pregled Centar znanja Projekti Sandbox

Portal otvorenih podataka Europske unije omogućuje pristup sve raznovrsnijim podacima iz institucija i ostalih tijela Europske unije. Te podatke možete slobodno upotrebljavati i ponovno upotrebljavati u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Pružanjem jednostavnog i besplatnog pristupa podacima želimo vam pomoći u inovativnoj uporabi tih podataka i oslobađanju njihova gospodarskog potencijala. Cilj je portala i povećati otvorenost i odgovornost institucija i ostalih tijela EU-a.

Ukratko o Portalu otvorenih podataka EU-a

Portal otvorenih podataka EU-a

Portal otvorenih podataka EU-a (EU ODP) uspostavljen je  2012. na temelju Odluke Europske komisije 2011/833/EU o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije.

Sve su institucije EU-a pozvane da svoje podatke učine javno dostupnima kad god je to moguće. To znači da te podatke možete ponovno upotrebljavati besplatno i bez ograničenja zbog autorskih prava.

Koje su koristi otvorenih podataka?

Omogućavanjem javnosti uporabe podataka potiče se:

  • gospodarski razvoj u EU-u;
  • transparentnost u institucijama EU-a.

Obuhvaćeni podaci uključuju:

  • geografske, geopolitičke i financijske podatke;
  • statističke podatke;
  • izborne rezultate;
  • pravne akte;
  • podatke o kriminalitetu, zdravlju, okolišu, prometu i znanstvenim istraživanjima.

Svi su ti podaci dostupni besplatno. Mogu se ponovno upotrebljavati u bazama podataka, izvješćima ili projektima. Dostupan je niz digitalnih formata iz institucija i ostalih tijela EU-a.

U načelu podatke možete besplatno ponovno upotrijebiti uz uvjet da navedete njihov izvor (pročitajte pravnu obavijest). Manja količina podataka podliježe posebnim uvjetima ponovne uporabe koji se većinom odnose na zaštitu intelektualnih prava trećih osoba. Poveznice na te uvjete nalaze se na odgovarajućim stranicama podataka.

Čemu je portal namijenjen?

Njime se pruža:

Služba Portala otvorenih podataka EU-a

Stranicu održava malen međunarodni tim Ureda za publikacije europskih institucija u Luxembourgu. Surađujemo s pružateljima podataka na standardiziranju podataka i njihovu prilagođavanju radi lakše dostupnosti. Naš je cilj povećati osviještenost javnosti o mogućnosti uporabe tih podataka.

Neprekidno unaprjeđujemo Portal otvorenih podataka. 

Natpisi Portala otvorenih podataka EU-a

250x250

468x60

180x150

728x90