Pristup otvorenim podacima Europske unije
EUROPAPortal otvorenih podataka EU-a Podaci Davatelj podataka Glavna uprava za komunikacije Special Eurobarometer 468: Attit... Link to ebs468_vol_AP_xls.zip