Pristup otvorenim podacima Europske unije
EUROPAPortal otvorenih podataka EU-a Podaci Davatelj podataka Glavna uprava za komunikacije Special Eurobarometer 468: Attit... Link to ebs_468_Volumes ...