Pristup otvorenim podacima Europske unije
EUROPAPortal otvorenih podataka EU-aKutak za razvojne programere
Menu
Pregled Centar znanja Projekti Sandbox

Kutak za razvojne programere

Cilj je Portala otvorenih podataka EU-a (EU ODP) poticati upotrebu skupova podataka EU-a u aplikacijama koje izrađuju treće strane. Kako bi se to postiglo, razvojnim su programerima ponuđena dva sučelja za programiranje (API-ji) za pretraživanje skupova podataka: REST API i krajnja točka SPARQL-a.

REST API

Portalu EU ODP moguće je pristupiti REST API-jem. Taj API omogućava pristup svim temeljnim funkcijama portala, što uključuje većinu onog što se može postići web-sučeljem. Dobivene informacije zatim se mogu u vanjskim programima transformirati, ažurirati ili pozvati, a mogu se i upotrijebiti kao novi ulazni podaci u naknadnim pozivima API-ju.

Programerima je API dostupan preko sljedećeg osnovnog URL-a: https://data.europa.eu/euodp/data/apiodp/

Za sve je pozive format poruka za zahtjeve i odgovore JSON (utvrđen u RFC 4627). Međutim, usluge koje pružaju pojedinosti o skupovima podataka mogu slati odgovore i u formatu RDF/XML. Ti su odgovori obično dio odgovora u formatu JSON.

Stari je API, koji se temelji na CKAN-u, i dalje dostupan (https://data.europa.eu/euodp/data/api/), ali preporučujemo razvojnim inženjerima da svoje aplikacije migriraju na novi API, koji bolje odgovara našem podatkovnom modelu.

Specifikacije novog API-ja objavljene su u formatu OpenAPI na platformi SwaggerHub: https://app.swaggerhub.com/apis/EU-Open-Data-Portal/eu-open_data_portal/

Datoteka s opisom u formatu OpenAPI može se i preuzeti: eu-odp_openapi.yaml

Više informacija o REST API-ju dostupno je na sljedećim stranicama:

Napomena: pozivi API-ju moraju se slati metodom POST HTTP. Za pozive API-ju koji utječu na podatke u sustavu nužne su vjerodajnice koje izdaje tim ODP-a. Obratite nam se za više informacija.

Pristupna točka SPARQL-a

Drugi je način pristupa ODP-u strojno čitljiva pristupna točka SPARQL-a. Na toj se točki mogu podnositi upiti o opisima skupova podataka u formatu RDF. Napomena: anonimni korisnici smiju postavljati samo upite kojima se preuzimaju informacije.

Kako je prikazano na stranici „Povezani podaci”, za unos SPARQL upita na raspolaganju je grafičko korisničko sučelje.

Programerima je strojno čitljiva pristupna točka dostupna preko sljedećeg URL-a: https://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Za specifikacije SPARQL-a posjetite internetske stranice W3C-a: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Modeli korišteni za opis skupova podataka popisanih na OPD-u EU-a opisani su na stranici „Povezani podaci” u odjeljku „Rječnik metapodataka”.

Više informacija o pristupnoj točki SPARQL-a dostupno je na sljedećim stranicama:

Podatkovni model RDF

DCAT aplikacijski profil za podatkovne portale u Europi (DCAT-AP) je specifikacija koja se temelji na rječniku kataloga podataka (DCAT) za opisivanje skupova podataka iz europskog javnog sektora. On je ponajprije namijenjen pretraživanju skupova podataka na više podatkovnih portala te olakšavanju prekograničnog i međusektorskog pretraživanja podataka javnog sektora.

Sljedeće je poglavlje izvadak iz završne verzije DCAT-AP 1.1., koja je dostupna ovdje: https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11.

Terminologija koja se koristi u DCAT aplikacijskom profilu

Aplikacijski profil je specifikacija utemeljena na terminima preuzetima iz jedne ili više osnovnih normi i proširena dodavanjem obveznih, preporučenih i neobveznih elemenata za određenu aplikaciju te preporuka koje se kontrolirane rječnike treba upotrebljavati.
Skup podataka je zbirka podataka koju objavljuje ili nadzire jedan izvor i kojoj se može pristupiti ili koja se može preuzeti u jednom ili više formata.
Podatkovni portal je web-sustav koji uključuje katalog podataka s opisima skupova podataka i pruža usluge koje omogućuju pronalaženje i ponovnu uporabu tih skupova podataka.
U sljedećim odjeljcima klase i svojstva podijeljeni su na „obvezne”, „preporučene” i „neobvezne”. Ti termini imaju sljedeće značenje.

  • Obvezna klasa: primatelj podataka MORA moći obraditi informacije o instancama klase; pošiljatelj podataka MORA dostaviti informacije o instancama klase.
  • Preporučena klasa: pošiljatelj podataka TREBAO BI dostaviti informacije o instancama klase; pošiljatelj podataka MORA dostaviti informacije o instancama klase ako su te informacije dostupne; primatelj podataka MORA moći obraditi informacije o instancama klase.
  • Neobvezna klasa: primatelj MORA moći obraditi informacije o instancama klase; pošiljatelj MOŽE, ali ne mora dostaviti informacije.
  • Obvezno svojstvo: primatelj MORA moći obraditi informacije koje se odnose na to svojstvo; pošiljatelj MORA dostaviti informacije koje se odnose na to svojstvo.
  • Preporučeno svojstvo: primatelj MORA moći obraditi informacije koje se odnose na to svojstvo; pošiljatelj BI TREBAO dostaviti informacije koje se odnose na to svojstvo ako su dostupne.
  • Neobvezno svojstvo: primatelj MORA moći obraditi informacije koje se odnose na to svojstvo; pošiljatelj MOŽE, ali ne mora dostaviti informacije koje se odnose na to svojstvo.

U aplikacijskom profilu ponovno se upotrebljavaju termini iz različitih postojećih specifikacija. Klase i svojstva navedeni u sljedećim odjeljcima preuzeti su iz sljedećih imenskih prostora:

DCAT-AP-OP

Uz prethodno opisani model DCAT-AP, OP je uveo dodatna svojstva kako bi se mogle izraziti informacije koje nisu dio profila DCAT-AP (npr. alternativno ime za skupove podataka, broj preuzimanja za distribuciju).

U biti DCAT-AP-OP profilu DCAT-AP dodaje isključivo klasu „DatasetDescription" te dodaje svojstva nekim klasama profila DCAT-AP.

Više informacija o specifikacijama modela DCAT-AP-OP dostupno je ovdje (samo na engleskom).

 

Portal otvorenih podataka EU-a podržava i ekstenzije GEO DCAT i DCAT-STAT.

 

SPARQL krajnja točka: primjeri upita

Za primjere upita koji se mogu poslati posjetite stranicu „Povezani podaci” na Portalu otvorenih podataka EU-a.