Prieiga prie Europos Sąjungos atvirųjų duomenų
EUROPAES atvirųjų duomenų portalasApie portalą
Menu
Apžvalga Mokymosi ištekliai Projektai Sandbox

Europos Sąjungos atvirųjų duomenų portale suteikiama prieiga prie vis įvairesnių Europos Sąjungos institucijų ir kitų ES įstaigų duomenų. Tuos duomenis galima panaudoti komerciniais arba nekomerciniais tikslais.

Suteikiant galimybę lengvai ir nemokamai gauti duomenų, padedama juos panaudoti naujoviškai ir išnaudoti jų ekonominį potencialą. Be to, portalo paskirtis – siekti, kad ES institucijos ir kitos įstaigos būtų atviresnės ir atskaitingesnės.

Apie ES atvirųjų duomenų portalą glaustai

ES atvirųjų duomenų portalas

ES atvirųjų duomenų portalas sukurtas 2012 m. Europos Komisijai priėmus sprendimą 2011/833/ES dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo.

Visos ES institucijos raginamos, kai tik galima, savo duomenis skelbti viešai. Tai reiškia, kad duomenis galima panaudoti nemokamai ir be autorių teisių apribojimų.

Kokie atvirųjų duomenų privalumai?

Suteikiant visuomenei galimybę panaudoti duomenis:

  • skatinama ES ekonominė plėtra,
  • didinamas ES institucijų skaidrumas.

Tai tokie duomenys:

  • geografiniai, geopolitiniai ir finansiniai duomenys,
  • statistika,
  • rinkimų rezultatai,
  • teisės aktai,
  • nusikalstamumo, sveikatos, aplinkos, transporto ir mokslinių tyrimų duomenys.

Visi šie duomenys yra laisvai prieinami. Juos galima panaudoti duomenų bazėse, ataskaitose ar projektuose. ES institucijos ir kitos ES įstaigos juos teikia įvairiais skaitmeniniais formatais.

Paprastai, jei nurodomas šaltinis, duomenis galima panaudoti nemokamai (žr. teisinį pranešimą). Nedideliam duomenų kiekiui taikomos specialios naudojimo sąlygos, daugiausia susijusios su trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Nuorodos į tas sąlygas pateikiamos atitinkamų duomenų puslapiuose.

Kas pateikiama portale?

Jame pateikiama:

Atvirųjų duomenų portalo grupė

Svetainę tvarko maža tarptautinė ES institucijų Leidinių biuro Liuksemburge grupė. Standartizuodama duomenis ir siekdama, kad jais būtų lengviau naudotis, ji bendradarbiauja su duomenų teikėjais. Ji siekia, kad tie duomenys būtų kuo labiau matomi.

Grupė nuolat tobulina Atvirųjų duomenų portalą. 

ES atviruju duomenu portalo reklamjuostes

250x250

468x60

180x150

728x90