Prieiga prie Europos Sąjungos atvirųjų duomenų
EUROPAES atvirųjų duomenų portalascopyright
Menu
Apžvalga Mokymosi ištekliai Projektai Sandbox

Autorių teisių apsauga

© Europos Sąjunga, 2018

  1. Naudoti šioje svetainėje pateiktus duomenis komercinėms ar nekomercinėms reikmėms leidžiama, jeigu nurodomas šaltinis: Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika nustatyta 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu.
  2. Taikomos šios taisyklės:
    • leidžiama parsisiųsdinti ir atgaminti nurodžius šaltinį;
    • sudarius sutartį dėl nemokamos licencijos, leidiniai gali būti verčiami į kitas kalbas negu tos, kuriomis jie skelbiami šioje svetainėje;
    • kai ES leidinių turinys įtraukiamas į parduodamus produktus (nesvarbu, kokia laikmena naudojama), juos skelbiantis fizinis arba juridinis asmuo privalo informuoti pirkėjus – prieš jiems sumokant prašomą kainą ar už prenumeratą ir kiekvieną kartą juos naudojant – kad iš ES leidinių paimtą informaciją galima gauti nemokamai elektronine forma šioje svetainėje.

***

Šiems bendriesiems principams gali būti taikomos sąlygos, kurios gali būti nurodytos atskiruose pranešimuose apie autorių teises, todėl naudotojams patariama susipažinti su atskirų dokumentų autorių teisių apsaugos informacija.

Norint naudoti elementus (pvz., tekstus, nuotraukas, paveikslėlius, diagramas ir kt.), kuriems taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės, reikia gauti išankstinį autorių teisių turėtojo leidimą.

Šie bendrieji leidimai netaikomi jokiems logotipams ar prekių ženklams.

Jei kiltų daugiau klausimų, juos ir visas kitas užklausas, susijusias su autoriaus teisėmis ir ES dokumentų pakartotiniu naudojimu, siųskite raštu adresu:

Publications Office
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Faksas +352 2929 42672
E. paštas

____________________________________________________

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo ir autorių teisių nuostatos bei su asmens duomenų apsauga susijusios taisyklės.