Prieiga prie Europos Sąjungos atvirųjų duomenų
EUROPAES atvirųjų duomenų portalasProgramuotojų kampelis
Menu
Apžvalga Mokymosi ištekliai Projektai Sandbox

Programuotojų kampelis

ES atvirųjų duomenų portalo (ES ADP) paskirtis – skatinti naudoti ES duomenų rinkinius trečiųjų šalių programoms kurti. Kad programuotojams būtų lengviau ieškoti duomenų rinkinių, pateikiamos dvi programų sąsajos (API): REST API ir SPARQL prieigos taškas.

REST API

Vienas iš galimų prieigos prie ES ADP būdų yra REST API sąsaja. Visos esminės portalo funkcijos prieinamos naudojant programų sąsają (API), kuri suteikia galimybę padaryti daugumą dalykų, kuriuos įmanoma padaryti naudojantis saityno sąsaja. Gauta informacija tuomet gali būti naudojama išorinėje programoje transformacijoms, atnaujinimui ar kontrolei ir parengti naujiems pradiniams duomenims, skirtiems tolesniems API sąsajos kreipiniams.

Programavimo reikmėms skirtą naują API sąsają galima rasti pagrindiniu URL adresu https://data.europa.eu/euodp/data/apiodp/

Užklausos ir atsakymo teksto formatas visiems kreipiniams yra JSON (apibrėžta RFC 4627). Tačiau teikiant  duomenų rinkinio informaciją pateikiamas ir atsakymas RDF/XML formatu, paprastai įtrauktas į JSON atsaką.

Vis dar galima naudotis senąja API sąsaja, sukurta naudojant CKAN (https://data.europa.eu/euodp/data/api/), tačiau raginame programuotojus rinktis naująją API sąsają, kuri artimesnė mūsų duomenų modeliui.

Naujosios API sąsajos specifikacijos skelbiamos OpenAPI formatu svetainėje „SwaggerHub“ adresu https://app.swaggerhub.com/apis/EU-Open-Data-Portal/eu-open_data_portal/

Aprašo rinkmeną „OpenAPI“ formatu galima ir atsisiųsti: eu-odp_openapi.yaml

Daugiau informacijos apie REST API sąsają pateikiama šiuose puslapiuose:

Pastaba. API kreipiniai turi būti pateikiami naudojant POST HTTP metodą. Kad būtų galima pateikti kai kuriuos API kreipinius, kurie daro poveikį sistemoje esantiems duomenims, reikia naudoti Atvirųjų duomenų portalo komandos suteiktus prisijungimo duomenis. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos, kreipkitės į mus

SPARQL prieigos taškas

ES ADP naudotis taip pat galima pasitelkus kompiuterio skaitomą SPARQL prieigos tašką, per kurį galima teikti duomenų rinkinių RDF aprašų užklausas. Pastaba. Anoniminiams naudotojams leidžiama teikti tik informacijos gavimo užklausas.

Kaip parodyta susietųjų duomenų puslapyje, SPARQL užklausoms teikti yra parengta grafinė naudotojo sąsaja.

Programavimo reikmėms skirtą kompiuterio skaitomą prieigos tašką galima rasti adresu https://data.europa.eu/euodp/sparqlep

SPARQL specifikacijas galima rasti W3C svetainėje https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. ES ADP kataloguotų duomenų rinkinių aprašų modeliai aprašyti susietųjų duomenų puslapyje pateiktame metaduomenų žodyne.

Daugiau informacijos apie SPARQL prieigos tašką pateikiama šiuose puslapiuose:

RDF duomenų modelis

DCAT programos profilis Europos duomenų portalams (DCAT-AP) yra specifikacija, grindžiama DCAT, skirtu Europos viešojo sektoriaus duomenų rinkiniams aprašyti. Pagrindinė jo paskirtis – suteikti galimybę susietai ieškoti duomenų rinkinių įvairiuose duomenų portaluose ir sudaryti geresnes sąlygas ieškoti įvairių šalių ir sektorių viešojo sektoriaus duomenų.

Kita dalis paimta iš galutinės DCAT-AP versijos 1.1, kurią galima rasti adresu https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11.

DCAT programos profilyje naudojami terminai

Programos profilis – specifikacija, kurioje naudojami vieno arba daugiau pagrindinių standartų terminai, suteikiama daugiau tikslumo nustatant privalomus, rekomenduojamus ir neprivalomus elementus, kurie turi arba gali būti naudojami tam tikroje programoje, ir pateikiama rekomendacijų, kokius kontrolinius žodynus naudoti.
Duomenų rinkinys – duomenų, paskelbtų arba sukauptų viename šaltinyje, su kuriais galima susipažinti arba juos atsisiųsti vienu arba daugiau formatų, rinkinys.
Duomenų portalas – internetinė sistema, kurioje yra duomenų katalogas su duomenų rinkinių aprašais ir teikiamos paslaugos, kuriomis naudojantis galima susipažinti su duomenų rinkiniais ir jais naudotis.
Kitose dalyse klasės ir savybės suskirstytos į „privalomas“, „rekomenduojamas“ ir „neprivalomas“. Toliau paaiškinama šių terminų reikšmė.

  • Privaloma klasė. Duomenų gavėjas PRIVALO galėti apdoroti informaciją apie klasės objektus. Duomenų siuntėjas PRIVALO pateikti informaciją apie klasės objektus.
  • Rekomenduojama klasė. Duomenų siuntėjas TURĖTŲ pateikti informaciją apie klasės objektus. Duomenų siuntėjas PRIVALO pateikti informaciją apie klasės objektus, jei tokios informacijos turi. Duomenų gavėjas PRIVALO galėti apdoroti informaciją apie klasės objektus.
  • Neprivaloma klasė. Duomenų gavėjas PRIVALO galėti apdoroti informaciją apie klasės objektus. Duomenų siuntėjas GALI pateikti informaciją, tačiau to daryti neprivalo.
  • Privaloma savybė. Duomenų gavėjas PRIVALO galėti apdoroti šios savybės informaciją. Duomenų siuntėjas PRIVALO pateikti šios savybės informaciją.
  • Rekomenduojama savybė. Duomenų gavėjas PRIVALO galėti apdoroti šios savybės informaciją. Duomenų siuntėjas TURĖTŲ pateikti šios savybės informaciją, jei ją turi.
  • Neprivaloma savybė. Duomenų gavėjas PRIVALO galėti apdoroti šios savybės informaciją. Duomenų siuntėjas GALI pateikti šios savybės informaciją, tačiau to daryti neprivalo.

Programos profilyje naudojami įvairių esamų specifikacijų terminai. Kitose dalyse nurodytos klasės ir savybės paimtos iš šių vardų erdvių:

DCAT-AP-OP

Prie pirmiau aprašyto DCAT-AP modelio Leidinių biuras Duomenų portale pridėjo papildomų savybių, susijusių su informacija, kuri nepriklauso DCAT-AP (pavyzdžiui, duomenų rinkinių alternatyvūs pavadinimai, atsisiuntimų skaičius).

Iš esmės modelyje DCAT-AP-OP prie modelio DCAT-AP nepridedama naujų klasių, išskyrus klasę „DatasetDescription“. Joje tik pridedama savybių prie kai kurių DCAT-AP klasių.

Jei pageidaujate daugiau informacijos apie modelį DCAT-AP-OP, žr. DCAT-AP-OP specifikacijas (tik anglų k.).

 

ES atvirųjų duomenų portalas taip pat palaiko plėtinius GEO DCAT ir DCAT-STAT.

 

SPARQL prieigos taško užklausų pavyzdžiai

Pateikiama užklausų, kurias galima atlikti ES atvirųjų duomenų portalo susietųjų duomenų puslapyje, pavyzdžių.