Prieiga prie Europos Sąjungos atvirųjų duomenų
EUROPAES atvirųjų duomenų portalasdisclaimer
Menu
Apžvalga Mokymosi ištekliai Projektai Sandbox

Atsakomybės apribojimas

Šią svetainę Leidinių biuras sukūrė, kad visuomenei būtų lengviau susipažinti su Europos Sąjungos (ES) institucijų ir kitų ES įstaigų duomenimis. Mūsų tikslas – išlaikyti šią informaciją; laiku ir tiksliai. Gavę pranešimą apie klaidą, stengsimės ją ištaisyti,

Vis dėlto Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
  • nebūtinai yra išsami, baigtinė, tiksli ar naujausia;
  • kartais yra susieta su išorės svetainėmis, kurių Leidinių biuras nekontroliuoja ir už jas neprisiima jokios atsakomybės;

Siekiame, kad kuo mažiau nepatogumų kiltų dėl techninių problemų, tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės dėl tokių problemų, kilusių naudojant šią ar kokią nors kitą susijusią išorės svetainę.

Šis atsakomybės apribojimas neskirtas nei apriboti Leidinių biuro atsakomybės dėl kokių nors galiojančioje nacionalinėje teisėje nustatytų reikalavimų pažeidimo, nei atleisti jo nuo atsakomybės už tai, už ką pagal tą teisę nuo tokios atsakomybės atleisti negalima.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas dėl „Brexit’o“

ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

______________________________________

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo ir autorių teisių nuostatos bei su asmens duomenų apsauga susijusios taisyklės.