Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālscopyright
Menu
Pārskats Zināšanu bāze Projekti Sandbox

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 2018

1.     Šajā tīmekļa vietnē publicēto datu atkalizmantošana komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem ir atļauta, ja vien ir minēts avots. Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir īstenota ar 2011. gada 12. decembra lēmumu.

2.     Piemēro šādus noteikumus:

o    tos drīkst lejupielādēt un pavairot, ja tiek norādīts avots;

o    ja ir noslēgts bezmaksas licences līgums, publikācijas drīkst tulkot valodās, kas nav starp šajā vietnē publicētajām valodu versijām;

o    kad ES publikāciju saturs tiek iekļauts darbos, kurus paredzēts pārdot (neatkarīgi no formāta), fiziskajai vai juridiskajai personai, kas šos darbus publicē, ir jāinformē pircēji, pirms viņi veic samaksu par kādu darbu vai abonementu un ikreiz, kad viņi piekļūst šiem darbiem, par to, ka no ES publikācijām pārņemtā informācija ir par velti elektroniskā formātā pieejama šajā vietnē.

***

Šis vispārīgais princips var būt pakļauts papildu noteikumiem, kas, iespējams, minēti atsevišķajos paziņojumos par autortiesībām. Tādēļ iesakām lietotājiem iepazīties ar konkrēto dokumentu autortiesību informāciju.

Par elementiem, uz kuriem attiecas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, – piemēram, tekstu, fotogrāfijām, attēliem, grafikiem u.c. – iepriekš jāsaņem atļauja no autortiesību īpašnieka.

Uz logotipiem un preču zīmēm neattiecas iepriekš minētā vispārīgā atļauja.

Jautājumus par iepriekš minētajiem aspektiem vai citus ar autortiesībām saistītus jautājumus par ES dokumentu atkalizmantošanu lūdzam sūtīt rakstiski uz šādu adresi:

Publications Office
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fakss: (352) 2929-42672
E-pasts

 

____________________________________________________

Uz šajā vietnē sniegto informāciju attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un persondatu aizsardzības noteikumi.